همه اطلاعات و داده های علمی این سایت، آخرین اطلاعات و عملیات؛ توسط دکتر جم ازلوک آماده شده است.

با این حال، باید توجه داشت که دانش علمی ما می‌تواند هر روز در حال رشد و تغییر باشد و مانند یک بهمن متوقف شده است. همچنین برخی از تفاوت‌ نظرها در میان پزشکان یا مدرسه نیز ممکن است وجود داشته باشد.

هدف از این سایت قرار دادنم اطلاعات در مورد مشکلات و یا شرایط به طور کامل به مردم و روشن کردن آنها است.

تشخیص دقیق و درمان مناسب افراد با توجه به شکایت و اختلالات مربوط؛ به طور کامل وظیفه پزشک است. برای درمان و تشخیص بیماری تنها مراجعه به سایت توصیه نمی‌شود.

سایت "چاپ انتشارات" تحت حفاظت بوده، و در هر رسانه‌ای (اینترنت، مجلات، روزنامه‌ها، تلویزیون، رادیو) نمی‌تواند بدون اجازه نویسنده استفاده شود. در غیر اینصورت، نقض قانون مالکیت معنوی 5846  تلقی خواهد شد. در این صورت از حقوق قانونی ما خواهد بود.

تمام حقوق مربوط به سایت؛ مربوط به نویسنده و ویرایشگر سایت و توسعه عملیات دکتر جم و کارکنان آن است.

© 2016 - Op. Dr. Cem ÖZLÜK